Bröstmjölk bakterieodling,

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Odling från donator och vid mastit

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Donator: Sterilt rör. Misstänkt mastit: Provtagningsset för bakt
Sterilt plaströr med skruvlock     Provtagningsset bakt

 

 

Provtagning

 

 

Donator: 1 - 2 mL bröstmjölk förs med aseptisk teknik över till ett sterilt rör. Provet skall kylförvaras och måste transporteras till lab för odling samma dag, för att undvika tillväxt av ev. bakterier. Begär bakteriologisk kontroll

Misstänkt mastit: Tag pinnprov på mjölk och/eller ev pus. Begär allmän odling

 

 

Minsta provmängd

 

 

Donator: 1- 2 mL. Mastit: Tag pinnprov 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Kontroll av donator: Slutsvar lämnas vanligen efter 2 vardagar.
Prov p.g.a. mastit: Slutsvar lämnas vanligen inom 2 – 3 vardagar.
Om även svampodling har begärts lämnas slutsvar vanligen efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab