Mer om analysen Bröstmjölk bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Prov från donator: Odlingen utförs kvantitativt och specificerade hygienska gränsvärden finns för mängden bakterier. I svaret anges bakterieart resp mängd samt i en kommentar om bakteriologisk kontroll är godkänd eller ej godkänd.

Tolkning:
Prov från donator:
För godkänt ställs följande krav:

Patogena bakterier som t ex betahemolyserande streptokocker grupp A, C eller G, streptokocker grupp B, Listeria eller Salmonella.

Ingen växt tillåten.

Staphylococcus aureus

< 10 000 000 CFU/L

Gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae

< 10 000 000 CFU/L

Pseudomonas aeruginosa eller andra Pseudomonas-arter

< 10 000 000 CFU/L

Stenotrophomonas maltophilia.

< 10 000 000 CFU/L

Acinetobacter

< 10 000 000 CFU/L

Totalantal bakterier (vid växt t ex av koagulasnegativa stafylokocker eller alfa-streptokocker)

Inget gränsvärde

 

Vid mastit:
Kvantifiering utförs ej. Odling syftar till att identifiera potentiellt patogena bakterier: S. aureus och andra stafylokockarter, beta-hemolyserande streptokocker gr. A, C eller G, streptokocker gr. B, enterokocker, koliforma bakterier, anaeroba grampositiva kocker och anaeroba gramnegativa stavar, inkl Fusobakterier.

Intern information