Mer om analysen Bröstmjölk bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Prov från donator: Odlingen utförs kvantitativt och specificerade hygienska gränsvärden finns för mängden bakterier. I svaret anges bakterieart resp mängd samt i en kommentar om bakteriologisk kontroll är godkänd eller ej godkänd.

Tolkning:
Prov från donator:
För godkänt ställs följande krav:
Inga patogena bakterier som ex grupp B-streptokocker, listeria eller salmonella.
Staphylococcus aureus <100 000 000 CFU/L.
Koliforma bakterier (gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae)
< 100 000 CFU/L.
För totalantal bakterier (vid växt t ex av koagulasnegativa stafylokocker eller alfa-streptokocker) finns inget gränsvärde.

Vid mastit:
Kvantifiering utförs ej. Odling syftar till att identifiera potentiellt patogena bakterier: S. aureus och andra stafylokockarter, beta-hemolyserande streptokocker gr. A, C eller G, streptokocker gr. B, enterokocker, koliforma bakterier, anaeroba grampositiva kocker och anaeroba gramnegativa stavar, inkl Fusobakterier.
 

Intern information