Bröstmjölk, näringsanalys

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Steins laboratorium AB, Jönköping 

Adress 104

Eurofins Steins Laboratorium AB
Box 324 Kabelvägen 2
551 15 JÖNKÖPING

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plaströr innehållande 30 µL Bronopol 

 

 

Provtagning

 

 

10-12 mL välblandad bröstmjölk från en dygnssamling överförs till ett rör innehållande 30 µL Bronopol

 

 

Minsta provmängd

 

 

10-12 mL bröstmjölk av dygnssamling 

 

 

Kommentar

 

 

Bronopol rekvireras av avd/mott från Steins laboratorium på tel 036-18 76 90 Fax: 036-18 82 78.
Bronopol ger mjölken en lätt blåfärgning och gör den hållbar i kylskåp upp till 1 vecka. (Oätlig)!

Resultat, se svarsrapport