Buksköljvätska, cytologisk undersökning, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plastflaska med skruvlock 250 mL 

Plastflaska för cytologiprov

 

 

Minsta provmängd

 

 

150 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Inom Falu lasarett kan vätskan lämnas omedelbart till patologilab utan föregående fixering. Från övriga vårdinrättningar fixeras provet med lika delar 50% etylalkohol samt prov och förvaras i kylskåp fram till transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej