C

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven C inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem    C-Peptid  S- C-Peptid     Ext
 Kem    C-reaktivt protein högkänsligt  P- CRP högkänsligt      
 Kem     C1-inhibitor   P/S- Hereditärt angioödem, (Koncentration och funktion)     Ext
 Kem    C1q   P-  Komplementprotein C1q      Ext
 Kem    C3, C3d   P-  Komplementscreen C3, C3d       Ext 
 Kem    CA 125   S-  Cancerantigen 125, tumörmarkör       
 Kem    CA 15-3   S-  Cancerantigen 15-3, tumörmarkör       
 Kem    CA 19-9   S-  Cancerantigen 19-9, tumörmarkör       
 Kem    CA 72-4   S-  Cancerantigen 72-4      Ext
 Kem    Ca fritt   S-  Calcium fritt, joniserat calcium       
 Kem    Ca fritt   kB-  Calcium fritt i blod       
 Kem    Ca korr.   P- 

Calcium albuminkorrigerat 

 

 

 

 Kem    Calcitonin   S-  Calcitonin, CT     Ext
 Kem    Calcium  P- Calcium       
 Kem    Calcium   dU-  Calcium i dygnsurin       
 Kem    Calcium/Krea-kvot   U-         
 Kem   Calciumjonaktivitet  S- S-Ca Fritt      
 Mik   Calicivirus PCR  F-  Påvisande av Calicivirus, Norovirus i faeces med PCR      
 Mik    Calprotectin   F-  Påvisande av Calprotectin i faeces       
 Mik    Campylobakter serologi    S-  Påvisande av serumantikroppar mot Campylobakter      Ext
 Mik    Candida odling    Påvisande av jästsvamp, Candida med odling       
 Mik    Candida PCR    Påvisande av jästsvamp, Candida med PCR      Ext
 Kem    Cannabis screen   U-  Screening av cannabis, THC, i urin     Ext

 Kem

  Carcinoembryonalt antigen S- CEA      

 Mik 

UPP

  CD4 + T-lymfocytkonc   B-  Koncentrationsbestämning av CD4 samt
T-lymfocyter med flödescytometri
    Ext
Kem   CDsens

(B)Baso-

Basofil allergenkänslighet     Ext
 Kem    CDT disialo  S-  Kolhydratfattigt transferrin       
 Kem    CEA  S- Carcinoembryonalt antigen, tumörmarkör       
 Kem    CEBPa    B-  CEBPa, mutationsanalys      Ext
 Mik   Celiaki   Glutenintolerans      
 Kem    Celler   Asc-  Celler i ascitesvätska, -leukocyter       
 Kem    Celler   B-  Celler i blod, klassificering       
 Kem    Celler   Csv- Celler i cerebrospinalvätska       
 Kem    Celler   Ledv-  Celler i ledvätska (synovial-) leukocyter      
 Kem    Celler   Plv-  Celler i pleuravätska       
 Kem    Cellulär cytostatikaresistens   Cytostatikaresistens i blod, benmärg och tumörvävnad      Ext
 Mik   Cerebrospinalvätskeodling   Csv- 

Allmän bakterieodling av cerebrospinalvätska, Liquorodling 

 

 

 

 Mik   Cerebrospinalvätska-PCR   Csv-

 Påvisande av patogena bakterier, virus eller svamp i cerebrospinalvätska, med PCR

 

 

Ext 

 Kem     Ceruloplasmin   P-  Ceruloplasmin, specifikt protein      Ext
 PatCyt    Cervixbiopsi   Hist-  Histologisk undersökning av Cervixbiopsi       
 PatCyt    Cervixkon  Hist- Histologisk undersökning      
 PatCyt    Cervixskrap   Hist-  Histologisk undersökning av Cervixskrap       
 PatCyt    Cervixcytologi, vätskebaserad   Cyt-  Cytologisk underökning, exfoliativ, av cervixslemhinna       
 Mik    Cervixodling    Allmän bakterieodling från cervix      
 Mik    Chlamydophila pneumoniae-
serologi + C psittaci
 
 S-  Påvisande av serumantikroppar mot Chalmydophila pneumoniae,
TWAR + C psittaci 
    Ext
 Mik    Chlamydophila pneumoniae PCR    Påvisande av Chlamydophila pneumoniae (TWAR) med PCR      Ext
 Mik    Chlamydophila psittaci PCR    Påvisande av Chlamydophila psittaci med PCR      Ext
 Kem    Chomogranin A   P-  Chromogranin A      Ext
 Kem    Citalopram   P- 

Citalopram, Cipramil, Cipralex, Ecitalopram 

 

 

Ext 

 Kem    Citrat   U-  Citronsyra i urin      Ext
 Kem   Citronsyra  U- Citrat i urin     Ext
 Mik    CCP, anti-  S-  Påvisande av Citrullinantikroppar, anti-CCP      
 Kem    CK   P-  Kreatinkinas       
 Kem    CKMB   P-  Kreatinkinas, MB     Ext
 Kem    Clomipramin   S-  Clomipramin, Anafranil, läkemedelskoncentration      Ext
 Mik    Clostridium difficile  F-  Påvisande av Clostridium difficile, toxintest       
 Mik    CMV PCR    Påvisande av Cytomegalovirus med PCR      Ext

 Mik 

UPP

  CMV-serologi   S-  Påvisande av serumantikroppar mot Cytomegalovirus     Ext
 Kem    COMP   S-  Cartilage Oligomeric Matrix Protein      Ext
PatCyt   Corebiopsi Cyt-

Cytologisk undersökning av Corebiopsi

 

 

 

PatCyt   Corebiopsi Hist-

Histologisk undersökning av Corebiopsi

 

 

 

 PatCyt    Corpus-skrap   Hist- 

Histologisk undersökning av Corpusskrap

 

 

 

 Mik    Coxackievirus PCR/serologi    Påvisande av antigen/antikroppar mot Coxackievirus med PCR och serologi     Ext
 Mik   Creutzfeldt-Jacobs sjukdom    Påvisande av protein 14-3-3 i likvor med Western Blot     Ext
 Kem    CrossLaps, beta-   fS-  beta-CrossLaps      Ext
 Kem    CRP  P-  C-reaktivt protein       
 Kem    CRP högkänsligt   P-  hsCRP, högkänsligt CRP       
 Mik    Cryptosporidier, parasiter   F-  Påvisande av Cryptosporidier i faeces med mikroskopi     Ext
 PatCyt    Csv-cytologi   Csv-  Cytologisk undersökning av cerebrospinalvätska       
 Mik   CXCL13  Csv- B Cell-Attracting chemokine 1(BCA-1)     Ext
 Kem    Cyanid  B-  Cyanid       Ext
 Kem    Cyklosporin   B-  Ciklosporin       
 Kem    Cymbalta   B-  Cymbalta, Duloxetin hydroklorid      Ext
 Kem    CYP219  B-

 Cytokrom P genotyp

 

 

Ext 

Kem    CYP2C9  B-

Cytokrom P genotyp

 

 

Ext 

Kem    CYP2D6  B-

 Cytokrom P genotyp

 

 

Ext 

 Kem    Cystatin C   P- 

Cystatin-C 

 

 

 

 Kem    Cystin kvalitativt   U-  Cystin i urin, Brandts test      Ext
 Mik   Cystor  F- Påvisande av cystor i faeces     Ext
 Mik    Cystor och maskägg   F-  Påvisande av Cystor och maskägg i faeces      Ext
 PatCyt    Cystvätska   Cyt-  Cytologisk undersökning av cystvätska       
 Kem    Cytokrom P, genotyp   B-  Cyp 2D6, Cytokrom P450, Debrisokinhydroxylas      Ext
               
               

UPP 

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9   

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö