Mer om analysen CDT

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Påvisa långvarig överkonsumtion av alkohol.

Tolkning:
Förhöjt vid långvarig, hög alkoholkonsumtion.
Varierande CDT-nivåer över tid är ett mer specifikt tecken på alkoholöverkonsumtion än ett enstaka värde.

Bakgrundsinfo:
Transferrin är ett järntransporterande glykoprotein som utifrån antalet kolhydratkedjor (med avslutande sialinsyrarester) kan separeras i olika isoformer.
CDT, kolhydratfattigt transferrin, betecknar formen med två sialinsyrarester.

Förhöjd alkoholkonsumtion påverkar glykosyleringen och ger ökning av de kolhydratfattiga formerna. CDT återspeglar alkoholintaget de senaste 1-3 veckorna. Halveringstiden är 10 dagar.

Förhöjt CDT oberoende av alkoholintag ses hos ett fåtal individer. Fruktosintolelrans, Galaktosemi och Carbohydrate Glycosylation Deficiency (CGD) är tillstånd som kan ha förhölda CDT-nivåer. Även autoimmuna hepatiter kan ge upphov till förhöjt S- CDT. Dessa sjukdomar är mer eller mindre sällsynta och symtomgivande och därför oftast kända.

Ytterligare markörer för alkoholmissbruk är fosfatidyletanol (PEth) och etylglukuronid. Se respektive analyser.

Metod: Vätskekromatografi, Absorbans