Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla.
Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 4 dygn efter provtagningen.
Om provet inte når Uppsala inom 4 dygn, ska det centrifugeras, hällas av och frysas, -20° eller helst -70°.

OBS!
Om inremitterande vill ha provet skickat till till HUDDINGE (oftast prover från infektion) ska det EJ CENTRIFUGERAS ELLER KYLAS/FRYSAS
Helst till Huddinge inom 24 h, adress 069