Mer om analysen C-reaktivt protein

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av infektion och andra inflammatoriska reaktioner. Uppföljning av sjukdomsaktivitet och behandlingsresultat.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- Djup eller systemisk bakteriell infektion
- Vissa viroser (Adeno, Influenza, CMV, EBV, Morbilli, Herpes Simplex)
- Vissa kroniska inflammatoriska reaktioner
- Vissa maligniteter
- Trauma

Bakgrundsinfo:
CRP syntetiseras i levern. Utgör det akutfasprotein som ökar snabbast och kraftigast vid inflammatoriska reaktioner. Vid tillstånd med ökat cellsönderfall ses höjd plasmanivå inom 8 timmar. Inga eller obetydliga stegringar ses vid okomplicerade viroser.

CRP’s fysiologiska roll är ej helt känd. Men det deltar bl.a. i aktiveringen av komplementsystemet efter inbindning till mikroorganismer och vid cellsönderfall.


CRP-mätning på subjektivt friska individer kan användas för riskstratifiering för kardiovaskulär sjukdom. Det intressanta intervallet är då 0,2 – 5 mg/L och analysen kallas därför ibland högkänsligt CRP (hsCRP).

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri eller Immunokemisk fastfas (Afinion).

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information