Mer om analysen Calcium

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om rubbad calciumbalans. Basal utredning vid stort antal sjukdomstillstånd.

Tolkning:
Förhöjd (calciumjonkoncentration) vid:
- Primär hyperparatyroidism
- Malignitet (ffa carcinom och myelom)
- Falskt förhöjt vid felaktig provtagning (stas, muskelarbete)

Sänkt (calciumjonkoncentration) vid:
- Vitamin-D-brist
- Njursvikt
- Akut pankreatit
- Hypoparatyroidism

Bakgrundsinfo:
Calcium i plasma består av fritt (joniserat) kalcium (50 %), proteinbundet till ffa albumin (40 %) och lösligt komplex (10 %) med fosfat, citrat, lipider och sulfat.
Fritt Ca extracellulärt är det calcium som har fysiologisk betydelse. Koncentrationen av detta regleras mycket noggrant genom parathormon, D-vitamin och kalcitonin för att vitala cellaktiviteter (neuronaktivitet, muskelkontraktioner och cellpermeabilitet) skall fungera normalt.

P-Ca (totalcalcium) mäter både biologiskt aktivt calcium (fritt Ca) och proteinbundet calcium. Resultatet bör därför värderas i relation till halten albumin samt till syra-basstatus, då proteinbindningsgraden varierar med pH.

Totalcalcium kan ge en felaktig bild av kalciumtillgången för vävnaderna t.ex. vid hypoalbuminemi njursvikt, acidos och efter tranfusion av citratblod.

Ca-fritt (joniserat calcium) anses vara en mer sensitiv analys för att upptäcka hypercalcemi.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)