Mer om analysen Ca fritt kB

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation: Sensitiv analys för rubbningar i calciumbalansen. I övrigt se text för P-Calcium.

Tolkning: Se text för P-Calcium.

Bakgrundsinfo: Calcium i plasma består av fritt (joniserat) calcium (50%), proteinbundet till ffa albumin (40%) och lösligt komplex (10%) med fosfat, citrat, lipider och sulfat. Fritt Ca extracellulärt är det calcium som har fysiologisk betydelse. Koncentrationen av fritt Ca regleras mycket noggrant genom parathormon, D-vitamin och kalcitonin för att vitala cellaktiviteter skall fungera normalt (neuronaktivitet, muskelkontraktioner och cellpermeabilitet).

Fritt calcium beror av pH i det analyserade provet varför analysen kombineras med pH-bestämning i blod. För pH mellan 7,2 och 7,6 korrigeras Ca-koncentationen till att motsvara pH 7,4. Utanför detta område korrigeras inte Ca-koncentrationen utan blir falskt för hög vid acidos och falskt för låg vid alkalos. Resultatet rapporteras utan pH-korrigering.

Metod: Potentiometri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)