Mer om analysen Calcium/Kreatinin-kvot

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screeningprov som ingår i hematuriutredning vid misstanke om hypercalciuri och njursten hos barn. För vuxna fungerar urinsamling under ett dygn bättre.

Tolkning: Det är studerat och utformat ett par olika medicinska screeninggränser, men dessa är egentligen inga referensintervall
Föreslagna beslutsgränser:
<1 år: < 1,50
1-2 år: < 1,25
2-5 år: < 1,00
5-10 år: < 0,70
10-18 år: < 0,60

Metod: Beräknat

Intern information