Calicivirus, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Norovirus, snabb-PCR

 

 

 

Laboratorium

 

 

 Klinisk mikrobiologi

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi . Ange önskad analys under Övrigt.
Ange kliniska och epidemiologiska data

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör (20x76 mm) med sked och brunt skruvlock. Artikelnummer 44927

 

 

Provtagning

 

 

Virusutsöndring är högst i början av infektionsförloppet, därför bör provet tas så tidigt som möjligt.

Faeces överförs med skeden till röret

 

 

Kommentar

 

 

I gruppen Calicivirus ingår noro- och sapovirus, men sapovirus inkluderas inte i analysen.
Analysen är en s.k. snabb-PCR med nukleinsyrapåvisning (virus RNA).

Resultat svaras ut:
Calicivirus (Norovirus) PCR genogrupp I positiv eller negativ
Calicivirus (Norovirus) PCR genogrupp II positiv eller negativ.

Skicka provet snarast till klinisk mikrobiologi Falun.
Prov förvaras kylt i väntan på transport.
Provet är hållbart 2-3 dygn i kyl.

Prov besvaras i möjligaste mån inom 3 timmar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja