Kalprotektin, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

CALEX cap® provtagningsrör

Kalprotektinrör


Vid fullständigt flytande feces använd fecesrör med sked.

 

 

Provtagning

 

 

Patientinstruktion för hemprovtagning (svenska)

Patientinstruktion för hemprovtagning (engelska)

 

 

Kommentar

 

 

Informera patienten om att provet bör tas i början av veckan för att nå mikrobiologen senast torsdag. Provet skall förvaras i kyl efter provtagningen, men är hållbart 48 timmar i rumstemperatur.

Provet kan skickas i rumstemperatur

Rör som lämnas ut till patienten skall förvaras i kylskåp fram till provtagningen, se utgångsdatum på röret.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej, utförs ca två gånger per vecka 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Kvinnor: 

>4 år 

<50  

mg/kg

Män:

>4 år 

<50  

mg/kg

 

 

 

Mer om analysen 

 

 

Länk till mer information @lab