Kalprotektin, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/immunologi 

Fyll i vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

CALEX cap® provtagningsrör

Kalprotektinrör

Fecesrör med sked
Plastburk med sked för avföringsprov 
Vid fullständigt flytande feces använd fecesrör med sked.

 

 

Provtagning

 

 

Patientinstruktion för hemprovtagning (svenska)

Patientinstruktion för hemprovtagning (engelska)

 

 

Kommentar

 

 

Att tänka på att informera om när patienten skall ta provet hemma. Provet är stabilt i 48h och bör därför nå mikrobiologen senast torsdag. Förvaras i kyl fram till transport.

Provet kan skickas i rumstemperatur.

Ett rör som lämnas till patient kan användas inom 6 månader om det förvaras i kylskåp 2-8C

 

 

Akutanalys

 

 

Nej, utförs ca två gånger per vecka 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Kvinnor: 

>4 år 

<50  

mg/kg

Män:

>4 år 

<50  

mg/kg

 

 

 

Mer om analysen 

 

 

Länk till mer information @lab