Cellulär cytostatikaresistens, olika media

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Cytostatikaresistensgruppen
Klinisk kemi och farmakologi Akademiska laboratoriet

Adress 108

Cytostatikaresistensgruppen
Avd för Klin Farm. Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Special, klinisk farmakologi Uppsala  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-heparin, mörkblå propp till blod och med tillsats av NaCl till benmärg. 
Rör 4 mL med Na-heparin, mörkblå 

Sterilt rör med odlingsmedium till vävnad. (Rekvireras från klinisk farmakologi UAS)

 

 

Provtagning

 

 

Perifert blod tas i heparinrör.
För patienter med endast blaster i benmärgen krävs märgprov. Märg tas i heparin + steril NaCl.
Solid tumörvävnad (minst motsvarande 5 mellannålsbiopsier) klipps ned i mm-stora bitar i sterilt odlingsmedium 

 

 

Minsta provmängd

 

 

10-30 mL blod, 1-10 mL benmärg, 5 mellannålsbiopsier 

 

 

Kommentar

 

 

Färskt prov bör nå Klin farm lab inom 24h. Kylförvaras i väntan på transport