Cerebrospinalvätskeodling, Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän bakterieodling, Liquorodling. Om även direktmikroskopi bakterier önskas skall det anges på beställning/remiss.

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna
Beställningskategori i TakeCare: Klinisk Mikrobiologi - Sterila lokaler - Cerebrospinalvätska odling

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Beställ Odling allmän (aerob + anaerob). Ange eventuell förekomst av shunt

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt rör med konisk botten och eventuellt odlingsflaska aerob, pediatrisk BacT/ALERT® PF Plus 
Sterilt rör konisk botten gult skruvlock   

 Aerob odlingsflaska pediatrisk Aerob odlingsflaska pediatrisk

 

 

Provtagning

 

 

Desinficera huden. Tappa 3-5 mL cerebrospinalvätska i ett sterilt rör.  För ev. direktmikroskopi behövs ytterligare ett sterilt rör med 3-5 mL. Om lång transporttid förutses eller god tillgång på material finns, spruta även 0,5-4 mL i blododlingsflaska.
 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3-5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Skickas snarast till klinisk mikrobiologi Falun. Rör förvaras kylt och odlingsflaska i reumstemp i väntan på transport..
Positiva fynd meddelas per telefon. 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 10 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab