Cerebrospinalodling, Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän bakterieodling, Liquorodling. Om även direktmikroskopi bakterier önskas skall det anges på beställning/remiss.

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Beställ Odling allmän (aerob + anaerob). Ange eventuell förekomst av shunt

Fyll i vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt rör med konisk botten och eventuellt odlingsflaska aerob, pediatrisk 
Sterilt rör konisk botten gult skruvlock  Blododlingsflaska pediatrisk 

 

 

Provtagning

 

 

Desinficera huden. Tappa 3-5 mL cerebrospinalvätska i ett sterilt rör.  För ev. direktmikroskopi behövs ytterligare ett sterilt rör med 3-5 mL. Om lång transporttid förutses eller god tillgång på material finns, spruta även i odlingsflaska.
 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3-5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Skickas snarast till klinisk mikrobiologi Falun. Rör förvaras kylt och odlingsflaska i reumstemp i väntan på transport..
Positiva fynd meddelas per telefon. 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab