Cervixcytologi vätskebaserad, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Exfoliativ cervixcytologi

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Gynekologisk cytologi 
Markera i aktuell kryssruta om provet är cellprovskontroll eller indicerad provtagning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Cellprovsborste med kula, Cytobrush Plus
Cytobrush med kula
Spatel provtagning gyn plast
Plastspatel gyn
Provburk för vätskebaserad vaginalcytologi, GynThinPrep
Burk för vätskebaserad vaginalcytologi

 

 

Provtagning

 

 

Märk burken med kulspetspenna på avsedd yta eller med streckkodsetikett som klistras horisontellt över befintlig burkettikett. Täck ej det frostade området som visar burkens vätskenivå.

Provet tas före annan undersökning inkl palpation.
Spekulum införes utan glidmedel, men kan fuktas med koksalt. Talk får ej användas. Undvik provtagning under pågående menstruation.

Undersökningsresultatet är i hög grad beroende av att cellmaterialet är tillräckligt och att fixeringen sker på korrekt sätt.

OBS! Vispa av cellmaterialet direkt efter varje fraktion – låt aldrig spatel eller borste stå i lösningen tills provet är färdigtaget. Cellerna fixeras då till spatel/borste och cellmaterialet blir av dålig kvalitet.

Bakre fornix: Skrapa med plastspatel. Snurra spateln kraftigt ca 10 varv i fixeringslösningen.

Portio: Hela ytan skrapas med plastspatel. Snurra spateln kraftigt ca 10 varv i fixeringslösningen.

Cervix: Cervixborste införs med lätt tryck i cervixkanalen tills endast fibrerna längst ned syns. Borsten roteras ett varv. För att sekretet som körtelcellerna ligger i lättare ska lossna måste borsten snurras i fixeringslösningen samtidigt som den trycks mot burkens kant. Dra åt burkens lock så att den svarta markeringen på locket möter den svarta markeringen på burken.

 

 

Kommentar

 

 

Cellmaterialet fixeras i burkens vätska.
Burken förvaras i rumstemperatur.
Burk och remisser skall ligga i samma ordning vid inskick till klinisk patologi och cytologi

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja