Cervixbiopsi histologi, Hist-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Histopatologi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

 Preparatburk med formalin

Preparatburk 100 mL 

 

 

Provtagning

 

 

Provet bör om möjligt tas som ett sammanhängande preparat. Ange var biopsin är uppskuren.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej