Cervixodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän bakterieodling från cervix

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 
Begär allmän odling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset, flytande för bakterier, ceriserosa propp
Provtagningsset ESWAB Art.nr 48245, ceriserosa

 

 

Provtagning

 

 

Rengör cervixmynningen med tork. Använd ev en bomullspinne för att avlägsna sekret från cervixkanalen. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen och ev på portio.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport.
OBS! Odling från genitalia bör endast ske med specifik frågeställning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Telefonsvar lämnas alltid vid växt av beta-hemolyserande streptokocker grupp A då antibiotikabehandling ej har angetts på remissen. Lämnas också alltid vid vid växt av GBS när GBS specifikt efterfrågas på remissen. I övrigt då avläsaren bedömer att telefonsvar är värdefullt.
Preliminärsvar lämnas, efter avläsarens bedömning, då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 2 dagar. Om även svampodling har begärts lämnas slutsvar först efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja