Clostridium difficile, toxintest, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Faecesrör med sked eller rör för urinodling
Plastburk med sked för avföringsprov  Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

1-2 mL faeces överförs till provrör 

Provtagningsinstruktion för patient

 

 

Minsta provmängd

 

 

1-2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport. Provet bör komma till mikrobiologen inom 48 h efter provtagning, helst samma dag som provet är taget. 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Om provet är positivt i snabbtest lämnas slutsvar samma dag som provet ankommer till lab (gäller under mikrobiologi-labbets öppningstider)
Positivt prov telefonbesvaras.
Om provet är negativt i snabbtest utförs odling.
Slutsvar lämnas då vanligen inom 2 – 3 vardagar (efter avslutad odling).

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information