Cerebrospinalvätskecytologi, Csv, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

10 mL polypropylenrör med gul skruvpropp.
Polypropylenrör med gul skruvpropp

70% etylalkohol vid behov. 

 

 

Provtagning

 

 

Inom Falu lasarett: Cerebrospinalvätska utan tillsats.
Övriga vårdinrättningar: Lika delar cerebrospinalvätska och 70% etylalkohol. 

 

 

Minsta provmängd

 

 

 5-6 mL Csv om möjligt

 

 

Kommentar

 

 

Prov inom Falu lasarett lämnas snarast till patologen. Prov som skickas fixeras med etylalkohol före transport.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej