Mer om analysen Cystatin C

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cystatin C är en ny markör för uppskattning av glomerulär filtration.
Vid beställning av Cystatin C får man svaret dels som Cystatin C-koncentration och dels som ett beräknat GFR (GFR-estimat).

Nyttan med att mäta Cystatin C är att man kan uppskatta GFR (glomerulära filtrationshastigheten, ml/min, korrigerat till 1,73 m2 kroppsyta) från ett blodprov utan vare sig dygnsamling av urin eller mätning av vikt och längd.
Mätvärden på Cystatin C och beräkningar av GFR är samkalibrerade mellan Falun, Uppsala och Karlstad. Formeln är y = 79,901x-1,4389

Plasmakoncentrationen av Cystatin C är stabil från 1 års ålder och uppåt. Över 50 års ålder minskar njurfunktionen och då stiger också Cystatin C-nivåerna. Det finns en korrelation mellan Cystatin C-nivån och Iohexolclearance. Denna korrelation har gjorts till en formel som används för att beräkna GFR.

Beräknat GFR utifrån Cystatin C är kroppsytekorrigerat (per 1,73 m2).
Men om man vill veta den absoluta glomerulära filtrationshastigheten (mL/min) hos en patient måste man kompensera för patientens kroppsyta.

Metod: Immunokemisk, Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)