Cyklosporin, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ciklosporin

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning före ny dos 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Provet är hållbart 7 dagar i kylskåp efter provtagning.

Analys utförs dagligen om prov finns.
Senaste inlämningstid kl 10:00. Svar senast kl 15:00

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

Terapi-intervall varierar med diagnos och behandlingsfas  

 

 

Mer om analysen 

 

 

 Länk till mer information