Cystor och maskägg, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Akademiska laboratoriet

Adress 200

Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab 

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

 

Sterilt rör med sked och brunt skruvlock, utan tillsats.

 

 

Kommentar 

 

 

På Akademiska Laboratoriet, Uppsala, finns två olika analyser att välja på vid beställning:

1)     F-parasitologi – utlandssmitta:     Både PCR och mikroskopi utförs

2)     F-parasitologi – inhemsksmitta:   PCR utförs, men mikroskopi utförs endast på begäran

PCR:
PCR-undersökningen omfattar patogenta protozoer: Giardia intestinalis, Entamöba histolytica och Cryptosporidier species, dvs parasiter som orsakar diarré.
PCR avseende Dientamöba fragilis, en parasit med omtvistad klinisk betydelse, besvaras endast på särskild begäran.
Cyclospora ingår ej i PCR-diagnostiken. Det är en protozo som kan orsaka diarré och som är associerad med livsmedels- och vattenburen smitta i vissa länder (t ex Mexico). Kan diagnosticeras med mikroskopi men måste då särskilt efterfrågas eftersom specialfärgning krävs (se nedan).

Mikroskopi:
Mikroskopi-undersökningen omfattar maskägg och övriga protozoer.  
Vid misstänkt infektion orsakad av Cyclospora ska detta anges på remissen.
Data som kan förknippas med maskar är makroskopiskt maskfynd, förhöjt IgE, urticaria, eosinofili, utredning av inflammatorisk tarmsjukdom, etc. Om det gäller patienter med immunbrist, adoption, asylsökande eller utlandsvistelse i Sydeuropa eller tropiska områden etc kan mikroskopi begäras, om så önskas.