Cystor och maskägg, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi Akademiska laboratoriet

Adress 200

Klinisk mikrobiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Mikrobiologi 1 Akademiska lab 

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

 

Sterilt rör med sked och brunt skruvlock, utan tillsats.

 

 

Kommentar 

 

 

I Uppsala utförs diagnostiken med två olika metoder: PCR och mikroskopi.

PCR utförs alltid, på alla prov, avseende patogena protozoer: Giardia intestinalis, Entamöba histolytica och Cryptosporidier species, dvs parasiter som orsakar diarré.

PCR avseende Dientamöba fragilis, en parasit med omtvistad klinisk betydelse, besvaras endast på begäran.

Cyclospora ingår ej i PCR-diagnostiken. Det är en protozo som kan orsaka diarré och som är associerad med livsmedels- och vattenburen smitta i vissa länder (t ex Mexico). Kan diagnosticeras med mikroskopi men måste då särskilt efterfrågas eftersom specialfärgning krävs (se nedan).

Mikroskopi för maskägg utförs endast på utvalda prov:

1)      om detta begärs på remissen.

Data som kan förknippas med maskar är makroskopiskt maskfynd, förhöjt IgE, urticaria, eosinofili, utredning av inflammatorisk tarmsjukdom, etc. Om det gäller patienter med immunbrist, adoption, asylsökande eller utlandsvistelse i Sydeuropa eller tropiska områden etc kan mikroskopi begäras, om så önskas.

Vid misstänkt infektion orsakad av Cyclospora ska detta anges på remissen.

2)      På eget initiativ av labbet

Om det på remissen framkommer information som kan förknippas med maskar, enligt ovan.