Cystvätskesytologi, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Plastflaska i passande storlek.
 Plastflaska för cytologi eller Plastflaska 1000 mL

 

 

Provtagning

 

 

Cystvätskan fixeras med lika delar 50% etanol och sändes sedan till cytologlab 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Hela provtagningsvolymen sänds till patologen 

 

 

Akutanalys

 

 

 Nej

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Ja