D

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven D inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Trf    DAT   B- Direkt antiglobulintest      
 Kem    D-dimer  P- D-dimer      
 Kem     D-vitamin, 25 OH   S-  25-hydroxyvitamin D, D-vitamin total, D vitamin, Kalcidiol       
 Kem    Demensmarkörer   Csv-  Demensmarkörer      Ext
 Mik    Denguefeber PCR   Påvisande av Denguefeber med PCR     Ext

 Mik 

UPP

  Dermatofyter    Påvisande av Dermatofyter, hudsvamp      Ext
 Kem    Dextropropoxifen, screen   U-  Dextropropoxifen i urin, screening      Ext
 Kem    DHEASO4   S- Dehydroepiandrosteron-sulfat, DHEASO4,  DHEAS      Ext
 Kem    Diazepam   S-

Diazepam 

 

 

 

 Kem    Diff   B-   Differentialräkning av leukocyter       
 Mik    Difteri immunitet   S-  Påvisande av serumantikroppar, IgG, mot Difteri     Ext
 Mik    Difteri odling    Påvisande av Difteri med bakterieodling     Ext
 Kem    Digitoxin   S-  Digitoxin      Ext
 Kem    Digoxin   S-  Digoxin       
 Kem    Disopyramid   S-  Disopyramid      Ext
 Kem    DNA nativt    S-  DNA, nativt       
Pat/Cyt   DNA och steroidreceptor    Hormonstudie, DNA och steroidreceptoranalys      Ext
 Kem    Donator, utredning    Utredning donator av organ, celler och vävnad      Ext
 Kem    Dopamin   Pt(U)- 

Dopamin i urin 

 

 

Ext 

 Kem    Droganalys med verifiering   U- Screening av missbruksdroger i urin, med verifikationsanalys      Ext
 Kem    Drog-screen, testremsa   U-  Testremsa för 12 droger i urin hos intoxpatienter       
 Mik    ds-DNA   S-  Påvisande av dubbelsträngat DNA       
                
               

 UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9 

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö