Direkt antiglobulintest, DAT, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Transfusionsmedicin Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Vuxen: Rör med EDTA, lila propp 7 mL
Rör 6 mL med EDTA, lila

Barn: Minicollect med EDTA, lila propp 0,5/0,6 mL för kapillärprov
Minicollect 500 uL

Navelsträngsblod: Rör med EDTA, lila propp 3 mL
Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!
Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid.

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

Vuxen: 3 mL. Barn < 4 mån: kapillärblod 0,3 mL; navelsträngsblod 1 mL. 

 

 

Kommentar

 

 

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera. 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information