Mer om analysen Direkt antiglobulintest

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analysen utföres dagtid, måndag-fredag.
På prov från nyfödd ingår analysen i Blodgruppering. Utföres dygnet runt.

Tolkning:
Benämndes tidigare Coombs direkta prov.
Med Direkt antiglobulintest påvisas antikroppar/komplement som i patientens blodcirkulation bundits till erytrocytens yta. Vid positiv direkt antiglobulintest kan analysen utvidgas till att påvisa antikroppar av IgG, IgA och IgM-klass samt komplementfaktor C3c och C3d som in vivo bundits till erytrocytens yta (= provet skickas till transfusionsmedicin Uppsala).