Mer om analysen D-Dimer

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation: Kompletterande test för att utesluta djup ventrombos (DVT) eller lungemboli på vissa öppenvårdspatienter.

Tolkning: Förhöjd vid:
- Kliniskt signifikant DVT/lungemboli
- DIC
- Olika maligniteter
- Större operativa ingrepp och trauma
- Inflammation
- Bakteriell sepsis
- Senare delen av graviditet

Normalt värde:
- Utesluter med minst 90 % sannolikhet DVT och lungemboli hos individer med låg risk för dessa tillstånd

D-dimeranalysen är optimerad för att utesluta venös tromboembolism. Analyssvaret skall i första hand tolkas som antingen över eller under cut-offnivån.

Bakgrundsinfo: Under slutsteget i blodets koagulation bildas olösligt koagel då trombin omvandlar fibrinogen till fibrin. Faktor XIII stabiliserar fibrinet genom att bilda tvärbindningar mellan fibrinets D-domäner.

Närvaro av koagel aktiverar fibrinolytiska systemet. Ur detta bildas plasmin som bryter ned fibrinogen och fibrin. Vid proteolys av tvärbundet fibrin uppstår i huvudsak D-dimer (innehåller två D-domäner).

D-dimerer ökar under koagulationsprocesser där fibrin bildas med efterföljande aktivering av det fibrinolytiska systemet.

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information