Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Det finns ingen uppgift om D-Dimers stabilitet i blod (ocentrifugerat) varför provet ska centrifugeras omgående efter provtagning/ankomst till laboratoriet.
Hållbarhet efter provtagning, centrifugering mm se Centuridokument 8249