Digoxin, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

 Klinisk kemi Falun

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 
Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp 
Minicollect med gel guldgul

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas före ny dos. Ange tidpunkt för provtagning (datum och klockslag)

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venrör 2 mL blod
Mikrorör 400 µL blod

 

 

Kommentar

 

 

Hållbart: 10 dagar centrifugerat och avhällt, i kylskåp.

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

Terapeutiskt intervall vuxna: <1,4 nmol/L. Medicinskt larmvärde 3,1 nmol/L.
< 2,6 nmol/L lätt/ingen intoxikation
2,6-4,0 nmol/L måttlig intoxikation
> 4,0 nmol/L allvarlig intoxikation 

 

 

Mer om analysen 

 

 

Länk till mer information