Mer om analysen Drogscreen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Vid misstänkt intag av okänd drog, när snabbt svar krävs för handläggning av patienten.

Tolkning:
Negativt resultat utesluter intag av påtagliga mängder av de droger som anges i tabellen nedan.
Postitivt resultat tyder på intag av drogen men resultatet är osäkert eftersom det finns flera interferenser som kan ge upphov till "falskt positiva" resultat. Alla prover sparas i två veckor för att kunna vidarebefordras för verifiering.

Bakgrundsinfo:
Testen är kvalitativ och teststickan avläses visuellt.
I tabellen nedan listas de droger som ingår i U-Drog-screen testremsa och respektive huvudmetaboliters cut-off-gränser för positivt resultat. Cut-off-gränser anges som ng/mL.

Amfetamin 500
Metamfetamin 500
Metadon metabolit 100
Cannabis 25
Kokain 150
Buprenorfin 10
Benzodiazepiner 200
Tramadol 200
Opiater 300
Oxikodon 300
Fentanyl 10
Zolpidem 50 

Metod: Immuno-Kompetetiv Färgreaktion. Visuell avläsning