Droganalyser med verifiering, U-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screening av missbruksdroger i urin med verifikationsanalys

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi universitetssjukhuset Örebro 
sök analys

Adress 160

Laboratoriemedicinska kliniken
Klinisk kemi
UNIVERSITETSSJUKHUSET
701 85 Örebro  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna. Se beställningsrubrik nedan, Droganalyser med verifiering (skickas)

 

Alternativ: Pappersremiss, Provtagningsinstruktion/Remiss missbruksanalyser 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningskärl, t ex engångsmugg av plast, polypropylenrör med gult skruvlock 10 mL
Polypropylenrör 10 mL 

 

 

Provtagning

 

 

Se Provtagningsinstruktion/Remiss missbruksanalyser  

 

 

Minsta provmängd

 

 

10 mL urin

 

 

Kommentar

 

 

Substanser som kan beställas tillsammans eller var för sig:
U-Amfetamin/Ecstasy
U-Bensodiazepiner
U-Buprenorfin
U-Cannabis
U-Dextropropoxifen
U-Etylglukuronid
U-Fentanyl
U-Kokain
U-Manipulationstest
U-Metadon
U-Opiater
U-Oxikodon
U-Pregabalin
U-Tramadol
U-Zolpidem

Positiva resultat verifieras alltid.

U-Kreatinin och U-pH utförs alltid för att upptäcka eventuell manipulering av urinprovet

 

 

Ref.intervall

 

 

Negativ

 

 

Mer om analysen 

 

 

Länk till mer information