Mer om analysen Droganalyser med verifiering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Önskas andra analyser, t ex internetdroger använd konsultremiss, ange önskad analys och ta ytterligare ett rör med urin. Märk rör med patient-ID och provtagningsdatum. Provet skickas då direkt vidare till analyserande laboratorium vid ankomst till klinisk kemi Falun.

Bakgrundsinfo: Screeningmetoder för missbruksanalyser är baserade på immunologiska principer. U-Manipulationstest är avsett för att upptäcka om urinen är manipulerad med ämnen som gör att de immunologiska screeningtesterna inte fungerar och resultatet blir således falskt negativt för missbruksanalyser.