Mer om analysen D-vitamin 25 OH

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkning:
<25 nmol/L = D vitaminbrist
25 – 75 nmol/L = D vitamininsufficiens
75 – 150 nmol/L = optimal nivå
Potentiellt toxiska nivåer >220 nmol/L

(ref Humle M. Läkartidning Nr 11 2007 volym 104, 853-857)

Metod: Chemiluminescens

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information