E

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven E inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

 System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Mik   EBV-, EBNA-serologi    S-  Påvisande av serumantikroppar mot Epstein-Barr-virus, EBV     Ext
 Mik    EBV PCR    Påvisande av Epstein-Barr-virus med PCR     Ext
 Kem    ECP   S-  Eosinofilt katjonprotein      Ext
 Mik   EHEC   F-  Påvisande av tarmpatogena E-Coli      Ext
 Mik   Ehrlichia serologi   S-  Påvisande av phagocytophila antikroppar mot Ehrlichia (Anaplasma)      Ext
 Kem    Elastas   F-  Elastas i faeces      Ext
 Kem   Elektrofores, elfores   S-  Proteinfraktioner       

 Mik

UPP

  Endomycieantikroppar   S -  Påvisande av, serumantikroppar, IgA, mot Endomycium      
 Mik    Entamoeba histolytica PCR   Påvisande av parasit-DNA i abscessmaterial med PCR     Ext
 Mik   Entamoeba histolytica
/dispar
 PCR
 

Differentiering mellan E histolytica och E dispar med PCR

 

 

Ext 

 Mik   Enterovirus PCR/serologi    Påvisande av Enterovirus och antikroppar med PCR-teknik och serologi      Ext
 Kem   EPO   S-  Erytropoietin      Ext
 Kem   Erytrocyter, EPK   B-  Erytrocyter, partikelkoncentration i blod       
 Kem   Erytrocyter   Csv-  Erytrocyter i cerebrospinalvätska       
 Kem   Erytrocyter, fragmenterade   B-  Schistocyter       
 Mik   ESBL odling  F/U/Sår- Extended Spectrum Beta-Lactamase      
 Kem   Etanol   P-  Etanol       
 Kem   Etosuximid   P/S-  Etosuximid, Petnidan, Suxinutin, Zarondan      Ext
 Kem   Etylenglykol    P-  Etylenglykol       
 Kem   Etylglucuronid, screen   U- Etylglucuronid i urin, screening      Ext
 Kem   Etylsulfat, EtS   U- 

Etylsulfat i urin 

 

 

Ext 

 Kem   Everolimus   B-  Everolimus      Ext
 Kem   EVF   B-  Erytrocyter volymfraktion i blod      
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9   

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö