Extended Spectrum Beta-Lactamase, ESBL, odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, svart propp till faeces
Provtagningsset bakt, svart

Provtagningsset för bakterieodling, flytande odlingsmedium, ceriserosa propp till ev sår, dränage eller motsvarande
Flytande odlingsmedium, ceriserosa propp 

Sterilt plaströr med skruvlock till urin
Sterilt plaströr med skruvlock 

 

 

Provtagning

 

 

Prov för ESBL: Faeces samt ev kateterurin, sår, dränage och motsvarande 

Kateterurin: VRE + ESBL + MRSA kan beställas på ett och samma rör (sterilt rör)

För övrigt skilda provtagningsset, om MRSA, ESBL och VRE tas från samma lokal 

Provtagningsteknik: Se Mer om analysen

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport

För aktuell information hänvisas till Smittskyddsenhetens hemsida

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas vanligen inom 2 – 4 vardagar.
I fall då s k ESBL-M (amp C medierad resistens) misstänks hos arten E. coli skickas isolatet för verifiering till annat lab. I dessa fall kan slutsvar dröja 1 – 2 veckor.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information