Mer om analysen Erytrocyter volymfraktion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Uppföljning vid polyglobuli och hyperviskositetssyndrom.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Absolut polycytemi (total erytrocytmängd ökad)
- Relativ polycytemi (oförändrad erytrocytmängd men sänkt plasmavolym)

Bakgrundsinfo:
Betecknar andel av blodvolymen som utgörs av erytrocyter (s.k. hematokrit) och beräknas med formeln: B-Erytrocyter x MCV

Metod: Ludvika - Beräknat. Avesta, Falun och Mora Impedansmätning beräknas vid RBC-pulshöjdsdetektion

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)