Etylenglykol, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi ÖVRIGT 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp  
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

Tvätta ej huden med sprit före provtagning!

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL

 

 

Kommentar

 

 

P-Etylenglykolresultat över referensintervallsgräns, dvs. 2,0 mmol/L eller mer, besvaras som ”positiva” under jourtid.
Verifiering och koncentrationsbestämning utförs enbart på dagtid, vardagar

Generell hantering av rör efter provtagning   

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

<2  

mmol/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information