Mer om analysen Etylenglykol

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om förgiftning med etylenglykol

Tolkning:
Serumkoncentrationen av etylenglykol måste alltid tolkas i samband med tid efter intaget, kliniska tillstånd och även om det förekommer etanol i blodet.
Två potentiella interfererande substanser i den enzymatiska metoden måste beaktas. Propylenglykol påverkar reaktionen och innebär att vi inte kan mäta etylenglykol. Detta kommenteras i svarsrapporten.

En annan interfererande substans är 2,3-butandiol som är en metabolit av metyletylketon (MEK) som förekommer i vissa sorter av teknisk sprit som denaturerande medel. Här kan inte enzymatiska metoden skilja mellan etylenglykol och den här metaboliten.
Om ett positivt etylenglykolsvar inte stämmer med kliniken eller om intag av etylenglykol fortfarande misstänks samtidigt som propylenglykol, tag kontakt med laboratoriets läkare.

Bakgrundsinfo:
Etylenglykol är den vanligaste formen av kylarvätska till bilar på marknaden. Förtäring kan vara i berusnings- eller suicidalsyfte eller oavsiktligt. Det är metaboliterna glykolaldehyd och oxalsyra som är toxiska. Kylarvätska innehållande propylenglykol är ett betydligt mindre toxiskt alternativ.

Metod: Absorbans. Gaskromatografin FID.