Mer om analysen Etylglukuronid

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

U-Kreatinin och U-pH utförs alltid för att upptäcka eventuell manipulering av urinprovet.
Gränsvärde för positiv: 0,5 ug/mL.
OBS! Alla positiva prover verifieras.
U-Etylglucuronid verifiering, gränsvärde för positiv: 0,5 ug/mL