F

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven F inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
Kem   Faderskapsutredning   Prov för faderskapstest     Ext
 Mik    Faecesodling   F-  Allmän bakterieodling av faeces, salmonella, schigella, yersinia och campylobakter.
Inkl screening E coli O 157 
     
 Mik    Faecesodling   F- Bakterieodling av salmonella -shigella i faeces       
 Kem   FAP   B-  Familjär adenomatös polypos      Ext
 Kem   Farmers lungantigen   S-  Farmers lungantigen       
 Kem   Fenobarbital   P-  Fenemal       
 Kem   Fenytoin   P-  Lehydan       
 Kem   Ferritin   S-  Ferritin       
 PatCyt    Fertilitetsundersökning   Cyt-  Fertilitetsundersökning, spermaprov, spermier       
 Kem   Fertilitetsutredning    Fertilitetsutredning      Ext
 Kem   Fettsyror   fP-

Fettsyror, fria 

 

 

Ext 

 Kem   Fibrinogen   P-  Fibrinogen      
 Mik    Filaria, antikroppar    Påvisande av antikroppar mot Filaria     Ext

 Mik

UPP

  Filaria mikroskopi    Påvisande av Filaria-parasit med mikroskopi     Ext
 Kem   FISH  B-  Cytogenetisk analys      Ext
 Kem   FK 506   B-  FK 506       
 Kem   Flekainid   S-  Flekainid, Tambocor     Ext
 Kem   FLT-3  B-  FLT-3, mutationsanalys      Ext
 Kem   Fluanxol   S-  Flupentixol      Ext
 Kem   Flufenazin   S-  Siqualone     Ext
 Kem   Flukonazol   P/S-  Diflucan      Ext
 Kem   Fluoxetin  S- Fontex      Ext
 Kem   Folat   S-  Folat i serum       
 Kem   Fosfat   P-  Fosfat       
 Kem   Fosfat   dU-  Fosfat i dygnsurin       
 Kem   Fosfat  dU- Fosfat i dygnsurin     Ext
 Kem   Fosfolipidantikroppar   S-  Antikroppar mot Fosfolipid       
 Kem   Fosfolipidfettsyramönster   B(erc)- Fosfolipidfettsyramönster     Ext
 Kem   Fria lätta kedjor  S- Fria kappakedjor, kappa, lambda     Ext
 PatCyt    Fryssnitt   Hist-  Histologisk undersökning av fryst vävnadssnitt        
 Mik    Främmande kropps-odling    Bakterieodling från extirperat främmande-kroppsmaterial, t ex spiral       
 Kem   FSH   S-  Follikelstimulerande hormon, Follitropin       
 Mik   Fusobacterium PCR   Fusobacterium necrophorum PCR     Ext
 Trf    Förenlighetsprövning   B/P-  Förenlighetsprövning inför blodtransfusion       
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö