Cytogenetisk analys, FISH, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA  

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab

 

 

Provtagnings-
materiel 

 

 

Rör med Na-heparin, mörkblå propp
Rör med Na-heparin mörkblå

Mikrorör med Na-heparin, alt Li-heparin
Minicollect Li-heparin utan gel grön

Gelrör får ej användas! 

 

 

Provtagning

 

 

2-6 mL venblod, 0,5-1 mL kapillärblod

Provtagningsanvisningar klinisk genetik 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL venblod
0,5 mL kapillärblod/venblod från spädbarn

 

 

Kommentar

 

 

Rören får inte frysas eller centrifugeras. Prov som inte kan skickas samma dag ska förvaras i kylskåp. 

Hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja, se remiss