FLT-3 molekylär analys, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Rör med EDTA, lila propp 7 mL
Rör med EDTA 7 mL lila

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

6 mL venblod

 

 

Kommentar

 

 

Ingår i AML-paket

Rören får inte frysas eller centrifugeras´
Prov som inte kan skickas samma dag ska förvaras i kylskåp

Hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja, se remiss