Follikelstimulerande hormon, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

FSH, Follitropin,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tiillsats, med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul
Mikrorör utan tillsats, med gel, guldgul propp
Minicollect med gel guldgul

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Mikrorör 300 µL blod 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugerat och avhällt hållbart i 7 dagar i kylskåp, 12 månader i frys 
Analyseras vardagar

Generell hantering av rör efter provtagning   

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Barn: Referensintervall barn FSH

Kvinnor: 

Follikelfas 
Midcykelfas
Lutealfas
Postmenopaus

2,5 - 10  
3,4 - 33  
  1,5 - 9,1  
 23 - 116  

IU/L

Män:

13-70 år 

1,4 - 18

IU/L