Faderskapstest, DNA-prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid utredning av faderskap kontaktas alltid Socialnämnden i respektive kommun

Faderskapsutredning socialnämnden Falun hemsida

Provtagning vid faderskapsutredning SOSFS 2013:20, föreskrifter

Prover skickas till Rättsmedicinalverket, avdelning Rättsgenetik

Adress:
Rättsmedicinalverket  
Box 1383
581 13  Linköping

Fax: 010-483 41 99