Faecesodling, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän odling, salmonella, shigella, yersinia och campylobakter, Inkl. screening E coli O 157

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

Begär Odling, faeces allmän (salmonella, shigella, yersinia, campylobacter).
Ange om blodiga diarréer.
Ange misstänkt smittkälla, infektionsort (land), symtom och kännedom om smitta hos kontakter 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakt
Provtagningsset för bakt 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.
Patientinstruktion 

 

 

Kommentar

 

 

Allmän faecesodling bör alltid begäras vid diarré.
Förvaring i kyl i väntan på transport.
Alla positiva fynd telefonbesvaras  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab