Faecesodling, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Allmän odling, salmonella, shigella, yersinia och campylobakter, Inkl. screening E.coli O:157. EHEC-diagnostik ingår inte i allmän faecesodling. För EHEC-diagnostik krävs separat prov, se vidare EHEC i provtagningsanvisningen.

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

Begär Odling, faeces allmän (salmonella, shigella, yersinia, campylobacter).
Ange om blodiga diarréer.
Ange misstänkt smittkälla, infektionsort (land), symtom och kännedom om smitta hos kontakter 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakt
Provtagningsset för bakt 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.
Patientinstruktion 

 

 

Kommentar

 

 

Allmän faecesodling bör alltid begäras vid diarré.
Förvaring i kyl i väntan på transport.
Alla positiva fynd telefonbesvaras  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar och telefonsvar lämnas då relevant fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar gällande Campylobacter, Yersinia, Shigella och utlandssmittade Salmonella lämnas vanligen inom 2 – 3 vardagar.
Slutsvar inhemska Salmonella kan dröja 1 – 2 veckor eftersom isolatet skickas till Folkhälsomyndigheten för typning.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab