Mer om analysen Faecesodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Screening för E. coli O 157, en vanlig serotyp bland Enterohaemhorrhagiska E.coli (EHEC), utförs på alla faecesodlingar. Men EHEC förekommer även med andra serotyper, som inte identifieras i denna screening. Denna screening är ej ackrediterad.
Vid EHEC-misstanke bör därför separat prov (eget provrör) skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna för PCR (kan skickas via Mikrobiologen i Falun). Ange som önskad analys EHEC-PCR. Vid denna analys upptäcks EHEC oberoende av serotyp

Adress för skickeanalys 032

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

Intern information