Faecesodling, salmonella-shigella, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

Begär Odling, faeces salmonella-shigella  

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakt 
Provtagningsset för bakt 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.

Instruktion för hemprovtagning Avföringsprov för bakterieodling

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras i kyl i väntan på transport

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar och telefonsvar lämnas då relevant fynd finns men provet ej är klart för slutsvar. Slutsvar utlandssmittade Salmonella lämnas vanligen inom 2 – 3 vardagar.
Slutsvar inhemska Salmonella kan dröja 1 – 2 veckor eftersom isolatet skickas till Folkhälsomyndigheten för typning.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information