Mer om analysen Ferritin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av anemi, misstanke om järnbrist eller hemokromatos.

Tolkning:
Låga värden:
- järnbrist

Normala värden:
- utesluter ej järnbrist då ferritin ökar vid inflammation och vid järntillförsel utan motsvarande ökning av järndepåerna.

Förhöjda värden:
- inflammation
- leukemi, Mb Hodgkin
- alkoholmissbruk
- hemokromatos
- leversjukdom

Bakgrundsinfo:
Ferritin (apoferritin innehållande järn) är ett intracellulärt protein och utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Ferritin finns framförallt i lever, mjälte och benmärg.
Ferritin-nivån i plasma korrelerar hos friska till järndepåernas storlek samt den aktuella expositionen för järn. Ferritin kan vid järnbrist sjunka under referensintervallgränsen innan anemi utvecklas.

Metod: Chemiluminescens (Metoden är standardiserad mot IS 94/572).

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)