Fertilitetsundersökning, Sperma-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Spermaprov, spermier

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Fertilitetsundersökning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

 Preparatburk plast 100 mL med skruvlock
Prep burk 100 mL fertil.us 

 

 

Provtagning

 

 

 Spermaprov enligt patientinstruktion

 

 

Kommentar

 

 

Patientinstruktionen lämnas tillsammans med remiss och prov till avdelningen för klinisk patologi och cytologi mellan kl 08.00-12.00 måndag-torsdag.
Provet ska förvaras i +37°C (kroppsnära) under transport och lämnas inom 1 timme efter provtagningen till personal vid patologlab.

Semesteruppehåll under juli månad varje år

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information